Logo KBBA

Contact Me


Untuk sebarang pertanyaan berkaitan artikel dan post di dalam blog PERMATABIRU ini, selain pertanyaan untuk kolaborasi serta pengiklanan dab review, boleh hubungi saya, Puan Farah di email di bawah ini:

Email: farahwahidaputra@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/blogpermatabiru/

Terima kasih.